Deklarationer

Är du osäker på hur du ska upprätta din privat- eller företagsdeklaration? Har du koll på vilka avdrag som kan göras och vilka bilagor som ska fyllas i?

Vi upprättar inkomstdeklarationer åt både privatpersoner och företag. Vi arbetar med de flesta företagsformer såsom enskild näringsidkare, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag, ekonomiska och ideella föreningar. Vi har kunder från många olika branscher exempelvis jordbruk, åkerier, fasighetsförvaltning, tillverkningsföretag, handelsföretag, tjänsteföretag m.fl.