GDPR

GDPR

Vi vill att du ska veta hur vi använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

I de två dokumenten nedan finns mer detaljerad information kring hur vi förhåller oss till GDPR.

Information om behandling av personuppgifter:


Information om behandling av personuppgifter för antagande och hantering av kunder och uppdrag(PDF)

Information om behandling av personuppgifter i revisionsuppdrag(PDF)


Kontakta oss

Redovisning
Bokslut
Revision
Rådgivning