Redovisning


Redovisning

Inom redovisning anpassar och skräddarsyr vi uppdraget efter dina förutsättningar och önskemål.

Med en fungerande redovisning finns förutsättningarna för ledningen att fatta rätt beslut vid rätt tillfälle

Vi tar hand om all din redovisning och ekonomihantering eller bara delar av den.

Exempel på redovisningstjänster vi erbjuder:

 • Bokföring
 • Lönehantering
 • Kundfakturering
 • Leverantörsfakturahantering
 • Avstämningar och månadsrapportering
 • Momsrapportering
 • Arbetsgivardeklaration
 • Rapportering till myndigheter
 • Hjälp med att lägga upp rutiner
 • Löpande konsultationer
 • Insourcing

 

Med hjälp av smarta digitala redskap kan vi underlätta och hitta nya möjligheter. Genom att jobba molnbaserat kan vi dela på arbetet - smart, enkelt och effektivt!

Kontakta oss

Redovisning
Bokslut
Revision
Rådgivning