Bokslutsuppdrag

Det är grundläggande att ditt företag har en väl fungerande redovisning. Syftet med redovisningen är att ge dig information och beslutsunderlag så att du kan styra företaget och utveckla din verksamhet.


En redovisningskonsult kan hjälpa dig med hela eller delar av ekonomiadministrationen. Uppdraget kan se olika ut och kan t.ex. omfatta löpande redovisning, avstämningar och löneberedning. Ett mer omfattande uppdrag kan även innefatta rådgivning, månadsrapportering, bokslut och årsredovisning. Redovisningskonsulten arbetar nära dig och du får en snabb återkoppling som hjälper dig att agera i tid.