Revision

Revisionen är som en årlig hälsokontroll av ditt företag. När en auktoriserad eller godkänd revisor uttalar sig om din verksamhet ökar förtroendet för ditt företag hos kunder, leverantörer, samarbetspartners, kreditgivare och andra som du är beroende av. Revisionen stärker också årsredovisningens status som beslutsunderlag och är en kvittens på att det är ordning och reda i ditt företag.


Aktiebolagslagen ger dig ett stort ansvar, och med ansvar följer alltid risk. Revisionen bidrar till att minska risken och samtidigt öka din trygghet. Revisionen ger dig tillgång till ett kompetent bollplank. I revisionsuppdraget ingår att ge goda råd baserade på de iakttagelser revisorn har gjort i samband med revisionen. Att ha en duktig revisor betyder att du kan koncentrera dig på din affärsverksamhet och vara trygg i dina beslut.


Oavsett om du driver en mindre rörelse eller ett lite större företag utgör revisionen en kvalitetssäkring. Ditt företag får en kvalitetsstämpel från en oberoende person, vilket i sin tur underlättar affärer och kontakter.