Redovisning

Om du känner att du inte har tid eller tycker att du kan utnyttja tiden bättre genom att utöva din profession i stället för att sitta med bokföring så kan du låta oss ta hand om den.

Du lämnar löpande in dina verifikationer sorterade i kronologisk ordning för bokföring till oss. Efter varje månadsskifte får du en balans- och resultatrapport så att du löpande kan följa hur din rörelse utvecklas. Avstämningar görs av t.ex. likvidkonton samt kund- och leverantörsreskontran. Vi upprättar även momsdeklaration och arbetsgivardeklaration. Vi kan även komma ut till er och utföra arbetet i ert system.


Löneadministration

Vi erbjuder skräddarsydda tjänster inom löneadministration där vi hjälper företagen med deras löpande lönehantering. Hur uppdragets upplägg och omfattning ser ut beror på era behov. En variant är att ni lämnar löneunderlag till oss som vi sedan lägger in i vårt löneprogram. Om ni redan har ett löneprogram där ni t.ex. löpande lägger in tidsrapporter eller dylikt kan vi sköta lönekörningen genom att ni skickar en fil eller att vi kommer ut till er och utför arbetet i ert system.