GDPR

Vi vill att du ska veta hur vi använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

I de två dokumenten nedan finns mer detaljerad information kring hur vi förhåller oss till GDPR.

--> Info behandling personuppgifter revisionsuppdrag
--> Info behandling personuppgifter register

Kontakta oss

Bokföring
Lönehantering
Kundfakturering
Leverantörsfakturahantering
Avstämningar och månadsrapportering
Momsrapportering
Arbetsgivardeklaration
Rapportering till myndigheter
Hjälp med att lägga upp rutiner
Löpande konsultationer
Boka möte för rådgivning